СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

 

Заповед РД09-24/11.01.2023 г. за определяне на неучебни дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Бургас.