СУ Петко Росен

Заповед на Министъра на образованието и Министъра на здравеопазването

      Уважаеми родители,
Предоставяме на Вашето внимание за сведение Заповед № РД 09-4247/ 08.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД 01-911/ 08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване на насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.

Прикачени документи

рд-20-2280.pdf