СУ Петко Росен

На 15.11.2021г - всички паралелки се обучават в електронна среда

     
    Уважаеми родители и ученици,
Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед №РД09-4803/01.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката в Средно училище "Петко Росен" - град Бургас /място за гласуване/, на 15.11.2021 г., обучението за всички паралелки ще е в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично и дневно разписание.