СУ "Петко Росен"

Оценителски центрове, в които учениците от VII клас могат са се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужд език (по желание на ученика), както следва:

1.    По български език и литература – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас:

2.    По математика – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас;

3.    По чужд език (по желание на ученика) – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“– Бургас.

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи да се осъществи в трите училища при спазване на следния график:

По български език и литература:

                     Вторник, 02.07.2024  г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

                     Сряда, 03.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

                     Четвъртък, 04.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

По математика:

                     Вторник, 02.07.2024  г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

                     Сряда, 03.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

                     Четвъртък, 04.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

По чужд език (по желание на ученика):

                     Вторник, 02.07.2024  г. – от 09.00 ч. до 12.00 ч;

                     Сряда, 03.07.2024 г. – от 14.00 ч. до 18.00 ч;

                    Четвъртък, 04.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 12.00 ч;

 

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика/ по чужд език чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

 

  •  Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
  •  Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
  •  Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  •  Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  •  Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.