СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

График на провеждане на изпитите по време на първа поправителна сесия 2019/2020 година

Дата/ден

Изпит по учебен предмет

 

10.02.2020

понеделник

Български език и литература

11.02.2020

вторник

Английски език

12.02.2020

сряда

Математика

13.02.2020

четвъртък

Информационни технологии

14.02.2020

петък

История и цивилизация ООП/ЗП

17.02.2020

понеделник

География и икономика ООП/ЗП

18.02.2020

вторник

Биология и здравно образование

19.02.2020

сряда

Физика и астрономия

20.02.2020

четвъртък

Химия и опазване на околната среда

21.02.2020

петък

Физическо възпитание и спорт

24.02.2020

понеделник

Изобразително изкуство

25.02.2020

вторник

Музика

26.02.2020

Сряда

Технологии и предприемачество

27.02.2020

четвъртък

Математика ИУЧ/ЗИП

28.02.2020

петък

Български език и литература ИУЧ/ЗИП