СУ Петко Росен

Уважаеми родители,

от 7 юни до 11 юни 2021г. (вкл.) може да запишете вашия бъдещ първокласник и по електронен път. Комплектът от документи е достъпен в секция "За училището" -"Прием за ученици в I-ви клас 2021/2022 г." Родителят/Настойникът трябва да ги попълни, подпише, сканира и изпрати на електронна поща petkorosen@abv.bg. При изпращане на пълен комплект документи за записване, получавате по e-mail входящ номер за записване.

от Ръководството