СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Не на тормоза в училище!