СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Провеждане на празника на училището

На 15 октомври ще се чества патронния празник на СУ "Петко Росен". 

Тържеството ще започне в 9:00 часа пред входа на училището.

Учениците да се явят в учлище в 8:40 часа.

Програма за провеждане