СУ Петко Росен

Актуализация във връзка с въвеждане на график за ежеседмична ротация за присъствено и дистанционно обучение на паралелките в училищата, считано от 02.11.2021г