СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

      9 май- необикновен ден за нас, ден на ученическото самоуправление в СУ "Петко Росен". Всяка една длъжност- на директор, учител, лекар се изпълнява от учениците на СУ "Петко Росен". Денят на самоуправлението позволява на учениците да покажат своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията си. Дава се възможност на учениците да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух.