СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

9 май - Ден на ученическото самоуправление

        На 9 май – „Денят на Европа“ в Средно училище „Петко Росен“ се проведе  „Ден на ученическото самоуправление“.

 Учениците  за няколко часа бяха в роли на преподаватели и на управленци. В рамките на инициативата те организираха учебния процес, решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности на училището.

Г-жа Даниела Петрова-директор на училището  запозна своята заместничка с организацията, дейността, функциите и отговорностите на  директора.