СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

       Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви, че  17 юни 2021 г. ще е присъствен, но неучебен за всички ученици от VII до XI клас.

Спортният празник е с начало 9:00ч

от Ръководството.