СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Учебни планове

 Училищни учебни планове 2021-2022 година

I-A   I-Б   I-B    II-A II-Б II-B    III-A III-Б  III-B III-Г      IV-A IV-Б IV-B  IV-Г

V-A V-Б V-B V-Г     VI-A  VI-Б VI-B VI-Г      VII-A  VII-Б VII-B VII-Г 

VIII-A  IX-A X-A XI-A  XII-A

Индивидуални учебни планове

I-Б  С.К  I-В Н.Х    II-В Р.М     III-В  Ц.Ч   IV-Б С.Д   IV-Г  A.Б  Х.К    VI-Г Н.Д         VII A  Г.Г   М.М

VIII-A   И. К     IX-A  A.Н   Г.В  К.К     X-A M.T      XI-A M.M      XII-A    Д. Д   M.H  M.X