СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Учебни планове

 Училищни учебни планове 2022-2023 година

I-A   I-Б   I-B    II-A II-Б II-B    III-A III-Б  III-B       IV-A IV-Б IV-B  IV-Г

V-A V-Б V-B      VI-A  VI-Б VI-B VI-Г      VII-A  VII-Б VII-B

VIII-A VIII-Б  IX-A  X-A   XI-A   XII-A

 

Индивидуални учебни планове

II-Б  С.К  II-В Н.Х    III-В Р.М     IV-В  Ц.Ч   V-Б С.Д   V-Б  A.Б     V-B Х.К    VII-Г Н.Д         VIII A  Г.Г   VIII Б П.А

IХ-A   И.К     X-A  A.Н   Г.В  К.К     XI-A M.T      XII-A M.M