СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Седмично разписание

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022 / 2023 ГОДИНА

 

   I-ви клас              V клас

   II-ри клас             VI клас

   III-ти клас            VII клас

   IV-ти клас                                       

   VIII А, VIII Б клас и IX А клас

   X А клас, XI А клас и XII А клас

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022 / 2023 ГОДИНА

 

   I-ви клас              V клас

   II-ри клас             VI клас

   III-ти клас            VII клас

   IV-ти клас                                       

   VIII А клас, VIII Б клас и IX А клас

   X А клас, XI А клас и XII А клас