СУ Петко Росен

Седмично разписание първи срок 2019/ 2020 год. 5-7 клас

    5A 5 Б 5 В 5 Г 6 А 6 Б 6 В
понеделник 1 История и цивилизация Английски език математика БЕЛ БЕЛ физическо възпитание човек и природа
2 БЕЛ БЕЛ Изобр. изкуство математика Математика човек и природа БЕЛ
3 Математика БЕЛ Изобр. изкуство Английски език Музика история и цивилизация математика
4 физическо възпитание история и цивилизация БЕЛ География и икономика Информационни технологии бел английски език
5 Английски език математика Музика История и цивилизация география и икономика математика ИУЧ изобр. изкуство
6 ИТ ИУЧ Технологии и пред Английски език Музика човек и природа английски език изобр. изкуство
вторник 1 Английски език  математика Английски език физическо възпитание БЕЛ Информационни технологии музика 
2 математика БЕЛ БЕЛ Информ. технологии история и цивилизация музика математика
3 изобр. изкуство история и цивилизация математика човек и природа математика БЕЛ английски език
4 изобр. изкуство Английски език  география и икономика математика музика математика история и цивилизация
5 БЕЛ ИТ физическо възпитание география и икономика английски език изобр. изкуство БЕЛ ИУЧ
6 БЕЛ ФВС История и цивилизация Английски език  човек и природа изобр. изкуство БЕЛ
сряда 1 човек и природа история и цивилизация география и икономика физическо възпитание физическо възп. технологии и предприемачество математика ИУЧ
2 ФВС БЕЛ Английски език математика география и икономика технологии и предприемачество английски език
3 математика човек и природа БЕЛ техн и преприемачество БЕЛ математика физическо възп
4 БЕЛ ФВС Математика Английски език математика БЕЛ човек и природа
5 География и икономика математика ИТ БЕЛ изобр. изкуство география и икономика история и цивилизация
6 музика Английски език физическо възпитание БЕЛ изобр. изкуство човек и природа БЕЛ
четвъртък 1 БЕЛ Английски език История и цивилизация математика човек и природа БЕЛ ИУЧ технологии и предприемачество
2 Физическо възпитание БЕЛ математика човек и природа математика ИУЧ БЕЛ технологии и предприемачество
3 математика География и икономика БЕЛ История и цивилизация БЕЛ човек и природа математика
4 ИТ Математика БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ математика география и икономика
5 английски език  Музика човек и природа изобр. изкуство физическо възп. английски език БЕЛ
6 музика човек и природа физическо възпитание изобр. изкуство английски език физическо възпитание инф. технологии
петък 1 човек и природа БЕЛ техн и предприемачество математика математика английски език физическо възп
2 техн и предприемачество ИТ ИУЧ човек и природа БЕЛ история и цивилизация география и икономика музика 
3 История и цивилизация изобр. изкуство математика ИУЧ БЕЛ ИУЧ БЕЛ музика математика
4 История и цивилизация изобр. изкуство БЕЛ Музика английски език математика география и икономика
5 БЕЛ ФВС Музика Английски език технологии и предприемачество БЕЛ човек и природа
6 АЕ музика Английски език физическо възпитание технологии и предприемачество история и цивилизация БЕЛ

 

   
понеделник 1 изобр. изкуство математика физическо възпитание
2 инф. технологии математика география и икономика
3 биология история и цивилизация английски език
4 математика химия БЕЛ
5 БЕЛ английски език биология
6 география и икономика Бел математика
7   изобр. Изкуство  
вторник 1 математика биология английски език
2 история и цивилизация математика география и икономика
3 БЕЛ музика ИТ
4 английски език БЕЛ математика
5 физическо възпитание химия БЕЛ
6 химия география и икономика музика
7      
сряда 1 история и цивилизация английски език математика 
2 химия математика история и цивилизация
3 БЕЛ биология математика 
4 математика БЕЛ изобр. Изкуство
5 физика техн. и предприемачество БЕЛ
6 техн. и предприемачество география и икономика химия
7      
четвъртък 1 музика Физика БЕЛ
2 БЕЛ математика ИУЧ химия
3 БЕЛ ИУЧ английски език математика ИУЧ
4 математика БЕЛ техн. и предприемачество
5 география и икономика БЕЛ физика
6 биология физическо възпитание История и цивилизация
7 английски език   музика
петък 1 музика физическо възпитание математика ИУЧ
2 БЕЛ математика ИУЧ английски език
3 английски език история и цивилизация БЕЛ ИУЧ
4 математика инф. технологии БЕЛ
5 математика ИУЧ  БЕЛ ИУЧ ФВС
6 физ. възпитание музика биология
  7