СУ Петко Росен

ПРОЕКТИ 2020/2021

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  •  "Зная, мога и успявам", ръководител Петя Георгиева
  • "Учим заедно български език", ръководител Теодора Божанова
  • "Eзик свещен", ръководител Ангелина Едрева

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  • "Аз и любимият ми компютър", ръководител Стоянка Радкова-Колева
  • "Компютърът полезен и интересен", ръководител Светлана Стоева
  • "На "ти" с компютрите", ръководител Веселина Тронкова