СУ Петко Росен

ПРОЕКТИ 2019/2020

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  •  "БЕЛ I В КЛАС", ръководител Гита Загорова
  • "БЕЛ III Б КЛАС", ръководител Калина Ненова
  • "БЕЛ III В КЛАС", ръководител Мария Демирева
  • "БЕЛ III Г КЛАС", ръководител Боряна Колева
  • "БЕЛ V КЛАС", ръководител Гергана Райнова
  • "БЕЛ VII КЛАС, ръководител Даниела Димитрова - Дичева
  • Български език 1 г, ръководител Ангелина Едрева
  • МАТЕМАТИКА VII КЛАС, ръководител Софка Бойчева