СУ Петко Росен

Дневно разписание на часовете за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 

 

 

 

 Дневно разписание на часовете за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. - Изображение 1 Дневно разписание на часовете за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. - Изображение 2